brašno 4 smanjenoNaša brašna proizvodimo mlevenjem najkvalitetnijih zrna.

Meljemo ih na mlinove na kamen, tradicionalno, tako da zadrže sve osobine

žitarica koje meljemo.

Opredelili smo se za proizvodnju nekonvencionalnih vrsta brašna,

ali u najboljoj nadi da pružimo našim potrošačima jedan drugačiji, zdraviji

izbor namirnica.

top